El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

 
* camps obligatoris

La protecció de dades a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

En l’exercici de les seves funcions i competències així com en la gestió dels tràmits i serveis municipals, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet tracta les dades personals (nom i cognoms, DNI, adreça postal o electrònica, etc.) de totes aquelles persones que estableixin una relació amb l’organització municipal o gaudeixin dels seus serveis.

Com a responsable del tractament, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha de donar compliment a les obligacions que disposa el  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet tracta aquestes dades personals de manera lícita, lleial i transparent amb finalitats determinades, explícites, legítimes i garantint una seguretat adequada contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental (mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades).

Aquestes dades són adequades, pertinents i limitades (així com exactes) al que és necessari en relació amb les finalitats per les quals es tracten, essent conservades durant un període no superior al necessari.

En la present secció, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet posa a disposició de la ciutadania, en virtut del principi de transparència, informació sobre les circumstàncies i les condicions del tractament, així com dels drets que assisteixen a les persones interessades (titulars de les dades personals).


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per tal de millorar la teva navegació per la nostra web i per a obtenir estadístiques sobre el seu ús. Aquestes cookies no contenen cap mena d'informació de caràcter personal. T'oferim major informació sobre aquest tema, i sobre les possibilitats d'impedir el seu funcionament, en l'explicació de la nostra política de privacitat. Si continues navegant, entenem que acceptes el seu ús.  [ més Informació ]