El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet obre la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per als casals esportius  durant el període d’Estiu, comprès entre el 26 de Juny i el 28 de Juliol. Les entitats esportives interessades, hauran d’omplir la sol·licitud i registrar-la mitjançant instància a les oficines de l’OIAC de l’Ajuntament.

El període de sol·licituds per a la realització d’activitats d’estiu 2023 és el següent:

 • Període de la presentació de sol·licituds del 3 d’Abril al 3 de Maig 2023.
 • Període de valoració i autorització de les activitats demanades del 4 al 12 de Maig del 2023.

Tota la documentació requerida forma part de la documentació acreditativa que totes les entitats han de disposar per tal d’organitzar l’activitat. Per tant, tota aquella documentació no entregada correctament i a temps, pot provocar la no autorització de l’activitat sol·licitada.


Projecte del casal en format digital (format PDF)

Fa referència a la programació del casal amb els objectius, el calendari, els horaris i la planificació diària. Aquest, ens l’heu de facilitar en format digital per correu electrònic.

Us recordem que, segons el Decret 267/2016, de 5 de juliol, activitats d’educació en el lleure en les qual participen menors de 18 anys, la documentació que heu de tenir a l’abast durant la realització del casal és:

 • Programa de l’activitat, amb els objectius, el calendari, els horaris i la planificació diària.
 • Autoritzacions signades de tots els participants menors d’edat.
 • Fitxa de salut signada dels participants menors d’edat, on constin els possibles impediments físics o psíquics, malalties...
 • Llista ordenada amb els noms, les adreces i els telèfons de totes les persones assistents a l’activitat.
 • Targeta d’identificació sanitària dels participants.
 • Comprovants de les pòlisses d’assegurances.
 • En les activitats que s’han de notificar:
  •    Còpia de la notificació.
  •    Acreditació de les titulacions de l’equip dirigent.

 

Protocol específic de la COVID-19

Actualment no existeix cap limitació pel que fa als protocols COVID.


Titulacions del l’equip tècnic

Pel que fa a les persones que formaran part de l’equip de monitors caldrà tenir recollit:

 • Un llistat amb el nom, cognoms, titulacions i número de ROPEC dels monitors, monitores, directors i directores. A més, seguint la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport, heu d’adjuntar, específicament, el certificat d’alta en el ROPEC de cadascun i cadascuna o, si s’escau, de la col·legiació en el COPLEFC.
 • La fotocòpia del ROPEC, així com la fotocòpia dels certificats de carència de delictes sexuals.

Tot això quedarà registrat en un dossier físic, tal com queda recollit en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, que serà revisat pels tècnics el dia de la visita de control juntament amb el justificant de no tenir antecedents de delictes sexuals.


Assegurances

S’haurà d’ajuntar el justificant de pagament i la pòlissa d’assegurança contractada en vigor durant el període del casal, tant mèdica com de responsabilitat civil, on s’especifiquen les quantitats cobertes segons el Decret 267/2016, de 5 de juliol, activitats d’educació en el lleure en les qual participen menors de 18 anys:

element_224_cat.jpg

 

Tràmits

Tràmit Generalitat

Una còpia de la notificació enviada a la Generalitat (Direcció General de Joventut ) per a donar d’alta l’activitat us adjuntem l'enllaç.


Tràmit Full responsabilitat

Omplir i signar la declaració responsable (enllaç), conforme l’entitat organitzadora compleix, la normativa necessària per dur a terme aquest tipus d’activitats. 


Tràmit Instància genèrica

 1. Instància amb registre a la OIAC a on especifiqui concretament que: Voleu realitzar el Casal de Setmana Santa 2023 especificant la pista i els horaris.
  Descarregant la instància (enllaç) i presentar la documentació presencialment.

 2. Instància amb registre electrònic (enllaç) a on especifiqui concretament que: Voleu realitzar el Casal de Setmana Santa 2023 especificant la pista i els horaris. (En aquest cas no és necessari demanar hora a la OIAC, perquè la documentació és electrònica, el que sí que necessiteu és registre electrònic).
  Heu d'anar al número 013 i donar-li a: Presentació d'instància genèrica al Registre General.

Agraint la vostra atenció,


El Departament d’activitats esportives de Santa Coloma de Gramenet

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per tal de millorar la teva navegació per la nostra web i per a obtenir estadístiques sobre el seu ús. Aquestes cookies no contenen cap mena d'informació de caràcter personal. T'oferim major informació sobre aquest tema, i sobre les possibilitats d'impedir el seu funcionament, en l'explicació de la nostra política de privacitat. Si continues navegant, entenem que acceptes el seu ús.  [ més Informació ]