El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CULTURA, ESPORTS I LGTBI

Concedir les subvencions en règim de concurrècia competitiva a entitats, sense ànim de lucre, per al foment d'activitats esportives al municipi de Santa Coloma de Gramenet per a l'any 2023.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta d'acord següent:

Vist que el pressupost general de l'Ajuntament per al 2023 va ser aprovat pel ple de l'Ajuntament, de manera definitiva, en data 19 de desembre de 2022. En aquest pressupost es va consignar la quantitat de 78.000,00.- euros a la partida anomenada "Programes Esportius" destinada a l'atorgament de les subvencions esportives del Departament d'Esports de l'Ajuntament. Aquesta quantitat correspon a 74.285,71.- euros previstos a l'atorgament de les subvencions esportives, més 3.714,29.- euros que corresponen al 5% de bonificació del pagament en Gramas.

Vist que el 11 d'abril de 2023, mitjançant Junta de Govern Local, es va aprovar de manera inicial el text de les Bases reguladores específiques per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes destinats al foment d'activitats esportives al municipi de Santa Coloma de Gramenet durant els anys 2023- 2025.

Vist que les bases reguladores específiques per a l'atorgament de les subvencions per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província en data 20 d'abril de 2023.

D'acord amb la proposta de la Comissió Avaluadora de les Subvencions del Departament d'Esports, i en compliment de les bases de la convocatòria, correspon concedir a les entitats sol·licitants en els respectius programes les quantitats que es relacionen a la taula següent:

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per tal de millorar la teva navegació per la nostra web i per a obtenir estadístiques sobre el seu ús. Aquestes cookies no contenen cap mena d'informació de caràcter personal. T'oferim major informació sobre aquest tema, i sobre les possibilitats d'impedir el seu funcionament, en l'explicació de la nostra política de privacitat. Si continues navegant, entenem que acceptes el seu ús.  [ més Informació ]